Заявка на онлайн доступ

№_____ від _______ _______________ 20_____ року                                       Додаток до договору №1

ЗАЯВКА

НА ОТРИМАННЯ ДОСТУПУ ДО СИСТЕМИ «Мега-Тур! Online»

_______________________________________________     (Найменування Турагента),

_____________________________________________________________      (адреса),

____________________________тел./факс, ______________________________________     в   особі, який (-а) діє на підставі _______________________ , просить надати вказаним нижче працівникам Турагента конфіденційні пароль і логін до авторизованого доступу через Інтернет до системи «Online». З умовами та правилами бронювання туристичних послуг в системі «Мега-Тур! Online» працівники ознайомлені, що підтверджується їх підписами на цій заявці.

П.І.Б. Посада Контактний тел. Підпис
1
2
3
4

З Агентським договором приєднання ознайомлені та погоджуємося з його умовами.

Турагент ______________________________________________________(підпис, посада, ПІБ)