Згода на обробку персональних даних

  1. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних» Користувач — фізична особа — суб’єкт персональних даних надає свою безумовну згоду на збір і обробку персональних даних згідно до нижчезазначених умов:

Дана Згода дійсна для використання персональних даних Користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VI.

  1. Я, надаю свою згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних
  2. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних», я підтверджую, що повідомлений і згодний з наступним:

3.1. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, відправка інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, отримання заявок на придбання товару, залишенням відгуків щодо якості обслуговування Власника, для реєстрації в програмі знижок Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника).

3.2. Під час користування інтернет-сайтом Власник здійснює збір та обробку персональних даних Користувача, пов’язаних з ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням пароля, відправкою інформаційних матеріалів за згодою Користувача, відповідями на запити та листи. Серед яких можуть бути наступні персональні дані:

а) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, дата народження;

б) Персональні дані, надані Користувачем при заповненні реєстраційних форм:

3.3. Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, (в тому числі, передачу третім особам) знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними. Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі уточнену інформацію.

3.4. Власник включає дані Користувача з моменту, коли Користувач вперше надає (надсилає) свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми або форми замовлення на інтернет-сторінці Власника.

3.5. Власник бази даних не передає персональні дані третім особам без попереднього повідомлення Користувача. Власник бази даних не інформує суб’єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

3.6. Під час користування Користувачем інтернет-сайтом можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, позначені в підпунктах в), г) та д) пункту 2 даної Згоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

— Системи збору статистики відвідувань інтернет-сайту (наприклад, Google Analytics та інші);

— Соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і інші);

— системи банеропоказів (наприклад, AdRiver та інші);

— інші ресурси;

  1. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника чи розпорядника;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

4) отримувати не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а так само одержувати вміст його персональних даних, які зберігаються.

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням про обробку своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6) пред’являти вмотивовану вимогу зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником даної бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи не є достовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним наданням, а так само на захист від надання відомостей, які не є достовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органи місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити поправки щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  1. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збір та обробку моїх персональних даних», я також підтверджую, що повідомлений про включення інформації про мене до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про мої права, визначених Законом України «Про захист персональних даних », а так само про осіб, яким мої дані передаються для виконання вищевказаної мети.